Подключайся к Алушта24 в Вайбере или Новости Алушты в Яндекс Дзен.

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян

18:39 27.01.2014
Предлагаю всем вместе (и мне в том числе, т.к. не читала) изучить, что же это за законы такие от 16 января. Если есть юристы, то большая просьба прокомментируйте. А может даже кто знает в чём отличие от аналогичных законов в мире. Было бы интересно. Итак, смотрим ниже.

Автор viki
viki 18:39 27.01.2014 37 3030
Оцените пост
4
Поделитесь с друзьями
VK
OK
MR
GP
Читайте также
Комментарии (37)
+1
viki viki # 18:44 27.01.2014
Ответить
4) у статті 1851:

частину першу викласти в такій редакції:

"Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасником, в тому числі біля органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, житла чи іншого володіння осіб, —
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до десяти діб.";
-1
ribolov ribolov # 18:47 27.01.2014
Ответить
Здесь они явно палку перегнули.Мое мнение -отменить.
+2
viki viki # 18:48 27.01.2014
Ответить
доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:

«Участь в зборах, мітингу, вуличному поході, демонстрації, іншому масовому заході у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування з метою уникнення ідентифікації особи, або наявність у особи, яка бере участь у такому заході, відкритого вогню, піротехнічних засобів (освітлювальних, сигнальних, імітаційних), зброї, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, вибухових чи легкозаймистих речовин, предметів, спеціально пристосованих чи заздалегідь заготовлених для вчинення протиправних дій, а також участь у такому заході без дозволу органів внутрішніх справ у форменому одязі, що повторює або схожий на формений одяг працівників правоохоронних органів чи військовослужбовців, —
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Встановлення без дозволу органів внутрішніх справ для проведення зборів, мітингів, вуличних походів чи демонстрацій або під час їх проведення конструкцій, палаток чи інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкцій, що використовуються як сцена, звукопідсилюючої апаратури, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.»;
+1
viki viki # 18:52 27.01.2014
Ответить
11) доповнити статтею 18843 наступного змісту:

«Стаття 18843. Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України
Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
+1
viki viki # 18:55 27.01.2014
Ответить
14) частину другу статті 254 викласти в такій редакції:

«Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Вручення особі протоколу про адміністративне правопорушення підтверджується її розпискою, а у разі відмови від її підписання – поясненнями свідків такої відмови та вручення протоколу або відеозаписом цих фактів
0
liverpul liverpul # 18:56 27.01.2014
Ответить
особенно когда вспоминаешь это лето :) дорогу не перейдёшь сплошной поток машин
0
viki viki # 18:57 27.01.2014
Ответить
Фу, устала, может кто продолжит. w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=49483 Или я попозже, нужно ужин готовить.
-2
liverpul liverpul # 18:58 27.01.2014
Ответить
статья для рабов
+1
viki viki # 19:02 27.01.2014
Ответить
Почему? Разве раньше не было встановленного порядку? Или где-то в мире его нет, встановленного?
0
viki viki # 19:04 27.01.2014
Ответить
Водители, ау! Прочитайте, уже старые, правила дорожного движения, что там о создании помех движению сказано.
0
ribolov ribolov # 19:04 27.01.2014
Ответить
Там, в принципе, имеется много не нужного, которое бы при нормальной работе ВР и при обсуждении убрали. Но наши *славные* оппозиционеры не дали нормально работать.Да и главный вопрос то -наказание за клевету, за которую теперь придется отвечать журналистам.А на правдивом освещении событий не заработаешь ни денег, ни одобрения шефа.Вот они и *зашумели*, не смотря на то что в Европейских странах этот закон имеется.Да и еще там есть не выгодные изменения -об отчетности финансирования, выделяемых западом денег.
+1
viki viki # 19:13 27.01.2014
Ответить
19) статтю 2772 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Належним підтвердженням сповіщення особи про місце і час розгляду справи (отримання особою повістки або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, або відеозапис вручення особі повістки, або будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.».
-1
ribolov ribolov # 19:15 27.01.2014
Ответить
Раньше требования об остановке для пропуска ГРУППЫ пешеходов мне больше нравились.Сам водитель и всегда стараюсь переходить именно так, а не *он в машине-обождет*
+1
viki viki # 19:21 27.01.2014
Ответить
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

2) доповнити статтями 110, 151 такого змісту:

«Стаття 110. Екстремістська діяльність
1. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут чи розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі, використання чи демонстрування екстремістських матеріалів перед масовим зібранням людей, в тому числі на зборах, мітингах, вуличних походах, демонстраціях, публічні висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а також фінансування зазначених дій або інше сприяння їх організації чи здійсненню, в тому числі шляхом надання інформаційних послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів зв'язку, за відсутності ознак більш тяжкого злочину, — тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацію екстремістських матеріалів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, — караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацію екстремістських матеріалів
Примітка: під екстремістськими матеріалами слід розуміти призначені для оприлюднення документи на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях, що містять інформацію екстремістського характеру, тобто закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення діяльності щодо планування, організації, підбурювання, підготовки або вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, недоторканість, суверенітет держави, насильницького захоплення або утримання влади чи владних повноважень, незаконного втручання в діяльність або перешкоджання законній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, виборчих комісій, громадських об’єднань, їх посадових чи службових осіб, закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхідність розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, здійснення масових заворушень, порушення громадського порядку, хуліганських дій та актів вандалізму з мотивів соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, в тому числі пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв людини і громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, пропаганду виключності, переваги чи неповноцінності людини (соціальної групи) за ознакою її соціальної, расової, національної, етнічної, мовної, релігійної приналежності або ставлення до релігії.»
+1
viki viki # 19:24 27.01.2014
Ответить
Стаття 151. Наклеп
1. Наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, —
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Наклеп у творі, що публічно демонструється, в засобах масової інформації або в мережі Інтернет, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, —
карається штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року.
3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, —
карається виправними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.;
0
viki viki # 19:27 27.01.2014
Ответить
А если Вы едите, а поперёк дороги остановилась машина (или шесть), чтобы пойти в придорожное кафе кофе попить, как Вам это?
+2
CAA CAA # 19:43 27.01.2014
Ответить
Законы от 16 января отвечают стандартам ЕС, но реальная жизнь в Украине далека от европейских стандартов, да и политическая реальность в Украине требовала не этого. Политики (если это эффективные политики) имеют дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного (реального), — это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.
Вот и «чубы у холопов трещат...»
+2
viki viki # 19:51 27.01.2014
Ответить
Нет, они трещат потому-что люди животом хотят в Европу и европейских законов, ушами слушают то, что им лгут с майдана, телевизоров, интернета, жопой обдумывают услышанное, руками делают то, что жопа не смогла обдумать, а головой едят.
-1
ribolov ribolov # 20:00 27.01.2014
Ответить
Однозначно -плохо и не правильно.
+1
viki viki # 20:14 27.01.2014
Ответить
Значит за это должна быть ответственность, так? А все сайты в т.ч. и АЛ кричат, что просто нельзя ездить в колонне больше пяти. Думаете по незнанию? Нет, умышленно.
+2
CAA CAA # 20:16 27.01.2014
Ответить
Вы что думаете что это стихийное возмущение народа, не нужно упрощать — за всем этим видна организация, финансы и исполнители…
а кто это конкретно «замутил» к сожалению мы узнаем не скоро… Хотя мировые кукловоды известны…
0
ribolov ribolov # 20:38 27.01.2014
Ответить
Закон і Бізнес Адвокаты поддерживают проведение более жестких мер zib.com.ua/ru/54134-harkovskie_advokati_proanalizirovali_zakoni_16_yanvarya.html
-И еще много познавательного -Судья-герой Майдана оказался осужденным аферистом, написавшим явку с повинной.
0
liverpul liverpul # 20:42 27.01.2014
Ответить
я вот отстал от жизни — всё не пойму кто такие титушки что страшнее беркута? а в европе есть титушки?
-1
ribolov ribolov # 21:22 27.01.2014
Ответить
Это *обозначенные* оппозицией, как *люди спортивной внешности*. Вообще то они в названиях *спецы* -до этого были *тушки*-перебежчики из одной фракции в другую. И за такую *тушку* в случае таковой в его списке Яценюк обещал сдать свой мандат. Люди ушли/вышли из фракции, а он *сдержал*свое слово.
+1
krumchanka krumchanka # 21:31 27.01.2014
Ответить
Не хочу обсуждать законы, так как (по честному) законами это не назовешь. Все могу понять, но хотя бы нужно было соблюдать процедуру принятия. Ну где такое видано, что 1 секунда руки вверх (типа «ЗА») и вторая секунда -полный подсчет голосов ( подсчет вручную по поднятым рукам). А рук то больше двухсот.
0
ribolov ribolov # 22:03 27.01.2014
Ответить
VIKI-поберегите, пожалуйста, нервы не стоят эти ??? Ваших нервов, они ведь 2+2 сложить не могут.
0
ribolov ribolov # 22:16 27.01.2014
Ответить
А чем и за какую секунду принимала оп-позиция на майдане? *Вы согласны? Согласны !* -В этом случае даже попытки не было подсчитать голоса. А насчет процедуры -кто блокировал, закрывал председателя ВР в кабинете, блокировал двери и президиум, кто карточки забирал и не дал проголосовать? И какой выход? Какая еще была возможность проголосовать за ОСНОВНОЙ ЗАКОН -бюджет на 2014г? А голосование руками всегда можно подкрепить личной подписью за проголосованное рукой в секретариате.
0
krumchanka krumchanka # 23:19 27.01.2014
Ответить
Разве тема называется «как принимала на майдане решения опозиция?». Или Вы хотите сказать, что согласны с тем как принимали законы 16 января 2014 года. Мне кажется, что вы смешали в одну кучу все вместе (имхо).
+1
viki viki # 23:33 27.01.2014
Ответить
Мне последнее определение в инете понравилось в сторону трёх богатырей и их наёмников разъежающих по Украине — тритушки.
+1
viki viki # 23:38 27.01.2014
Ответить
) у статті 295:

після слів «захоплення будівель чи споруд,» доповнити словами "блокування доступу до житла, будівель, споруд чи іншого володіння осіб, підприємств, установ чи організацій,
+1
viki viki # 23:41 27.01.2014
Ответить
10) у статті 341:
доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій —
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.»;
+2
viki viki # 23:45 27.01.2014
Ответить
12) у статті 343:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, їх близьких родичів чи членів сім’ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби, тиск, залякування чи вплив у будь-якій іншій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконанню ним службових обов'язків чи з метою добитися прийняття незаконного рішення, або публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, — карається штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.»;
0
ribolov ribolov # 23:53 27.01.2014
Ответить
Согласен.
0
viki viki # 23:55 27.01.2014
Ответить
17) доповнити статтями 3613, 3614 та 3621 такого змісту:

«Стаття 3613. Несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, критичних об'єктів національної інформаційної інфраструктури
1. Несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем критичних об'єктів національної інформаційної інфраструктури, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, — караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, — караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
Примітка. у статтях 3613 та 3621 цього Кодексу під критичним об’єктом національної інформаційної інфраструктури слід розуміти об’єкт, на якому наявна принаймні одна інформаційна (автоматизована), телекомунікаційна або інформаційно-телекомунікаційна система, порушення функціонування якої може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру або негативного впливу на стан екологічної безпеки держави; негативного впливу на стан енергетичної безпеки держави; негативного впливу на стан економічної безпеки держави, порушення сталого функціонування банківської або фінансової системи держави; порушення сталого функціонування транспортної інфраструктури держави; блокування роботи або руйнування стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств, систем життєзабезпечення та об’єктів підвищеної небезпеки; блокування роботи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування; порушення сталого функціонування інформаційної або телекомунікаційної інфраструктури держави, у тому числі її взаємодії з відповідними інфраструктурами інших держав; блокування діяльності військових формувань інших суб’єктів сектору національної безпеки та оборони, органів військового управління, Збройних Сил України в цілому, систем керування зброєю; масових заворушень; розголошення державної таємниці.
0
viki viki # 23:59 27.01.2014
Ответить
Стаття 3614. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах
1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах, — караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження зазначеної інформації, які є власністю винної особи.
0
viki viki # 00:06 28.01.2014
Ответить
2) пункт 14.1. статті 14 доповнити підпунктом такого змісту 14.1.371:

«14.1.371. громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента це громадське об’єднання, що для забезпечення своєї діяльності отримує грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, неурядових організації інших держав, міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб, що отримують грошові кошти чи інше майно від вказаних джерел, а також бере участь, в тому числі в інтересах іноземних джерел, в політичній діяльності на території України.»;

3) у статті 157:

підпункт «г» пункту 157.1. після слів «згідно з нормами відповідних законів» доповнити словами «крім громадських об’єднань, які виконують функції іноземного агента»;

у підпункті 157.11. після слів «пунктами 157.2-157.9 цієї статті» доповнити словами «або якщо неприбуткова організація є громадським об’єднанням, яке виконує функції іноземного агента»
+1
ribolov ribolov # 00:15 28.01.2014
Ответить
Плохо одно, что действующая власть не рассказывает/объясняет, обсуждает и не *рекламирует * свои начинания. Будто бы все имеется для этого, и ТВ и СМИ, а *зевают * и на этом теряют поддержку населения.Оппозиция врет, обвиняет, провоцирует, а Власти проходится оправдываться. Это остатки идеологии СССР *партия сказала -народ ответил -есть*. Это понимают люди старшего поколения (у кого было бесплатное образование и распределение молодых специалистов по рабочим местам и хоть мало мальским обеспечением жильем и бытом.Молодому поколению надо все это объяснить и убедить. Пока власть в этом не сильна и это беда.

Написать комментарий